Stente, overgang over et gærde, udformet som en dobbelt stige af form som et omvendt V. Betegnelsen kan dog også blot bruges om et vandret bræt ca. 50 cm over jordoverfladen eller et vandret drejeligt kors af tømmer i en indhegning i 1 m højde. De tre former har alle den fordel, at de uanset anvendelse fortsat vil forhindre kvæg i at passere det pågældende sted, da de ikke skal lukkes igen. Der findes intet topografisk symbol for en stente.