Stenogram, (gr. steno- + -gram), stenografisk nedskrift; en tekst i stenografi.