Stenkastning, konstruktion opbygget af sten, der udlægges løst uden sammenbinding med fx beton eller asfalt. Stenkastning anvendes især til marine konstruktioner som havnemoler, høfder og skråningsbeskyttelse. Stenstørrelserne og skråningshældning afpasses, således at det yderste stenlag kan modstå bølgepåvirkningen, og således at finere materialer ikke vaskes ud gennem grovere materialer. Dette medfører ofte opbygning af flere lag (filterlag) af forskellig stenstørrelse. Se også mole og kystsikring.