Stempel, brolæggerstempel, brolæggerjomfru, hånd-, maskin- eller trykdrevet redskab, som anvendes til at faststøde brosten.