Stemmemaskine, mekanisk eller elektronisk apparat, der bruges ved valg for at lette valgets afvikling og for at mindske mulighederne for valgfusk, fx at nogle vælgere stemmer flere gange, og at der manipuleres ved optællingen. Brugen af stemmemaskiner er især udbredt i USA. Afstemningerne i en række parlamenter, herunder Folketinget, foregår efter årtusindskiftet ofte vha. elektroniske afstemningsanlæg.