Stemme, meningstilkendegivelse ved afstemning eller valg.