Steenstrupin, (efter K.J.V. Steenstrup), det vigtigste uranmineral i uranforekomsten på Kvanefjeld ved Narsaq i Sydgrønland. Mineralet er brunt til sort, har hårdheden 4 og massefylden 3,5 g/cm3. Det krystalliserer trigonalt og har formlen Na14Ce6 (Mn,Fe)3(Th,U)(Si6O18)2(PO4)7∙3H2O. Steenstrupin indeholder kun ca. 1% U3O8, men findes i så stor mængde i nogle lujavritter og i kontaktomdannede lavabjergarter i Ilímaussaq-kompleksets tag, at disse bjergarter kan indeholde mere end 300 g uran pr. t.