Statur, (lat. statura vækst, figur, legemsbygning, af stare stå), skikkelse; legemsstørrelse.