Statsløs, person, der ikke er i besiddelse af noget anerkendt statsborgerskab, ofte som følge af et autoritært regimes udvisning af visse af landets egne borgere, fx det nazistiske Tysklands udstødelse af sine jødiske statsborgere. FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 fastslår i artikel 15, at enhver har ret til en nationalitet (statsborgerskab), og at ingen vilkårligt må berøves sin nationalitet. Et egentligt forbud mod at ophæve en persons statsborgerskab findes derimod ikke i folkeretten. En statsløs har ikke nogen hjemstat, som kan udøve diplomatisk beskyttelsesret til fordel for ham eller hende. FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, i Genève bistår dog flygtninge med at finde genbosættelsespladser i andre stater.