Statshusmandsbrug, tidligere almindelig betegnelse for de mindre landbrug, der blev oprettet med forskellige former for statsstøtte efter vedtagelsen af den første Husmandslov af 1899. Der gjaldt for statshusmandsbrug særlige, men nu reelt afviklede regler for ejendomsoverdragelse og pantsætning. Se husmand.