Standolie, olie, der tilføres fx oliemaling og guldgrund. Standolie tilsættes oliemaling for at forbedre malingens filmdannelse og vejrbestandighed. Standolie fremstilles af tørrende olie, fx linolie, som forpolymeriseres til en højere viskositet ved opvarmning uden tilgang af ilt.