Standbølgeforhold, forholdet mellem største og mindste udsving (amplitude) i en bølge dannet af to interfererende bølger, fx lydbølger eller radiobølger, med sinusformet tids- og stedvariation og samme frekvens, men modsatte bevægelsesretninger. Resultatet bliver en bølge med en indhyllingskurve, hvis amplitude veksler mellem minima og maksima, der ikke bevæger sig.