Standardisering, formulering og anvendelse af systematiske regler mhp. at opnå en vis ensartethed og forenkling af produkter, metoder og funktioner, herunder at reducere antallet af varianter. Standardisering fremmer rationalisering og forbedrer økonomi og kvalitet inden for erhvervsliv, teknik, videnskab og administration. Fx er standardisering af måleenheder, byggemoduler, maskinelementer, transportanlæg og elektronisk databehandling en nødvendig forudsætning for industriel masseproduktion og kommunikation. Stort set alle former for produkter og serviceydelser er standardiserede på en række punkter. Ved transport- og redningsudstyr har standardisering af afprøvningsmetoder stor betydning for menneskelig og materiel sikkerhed. Øget samhandel og udveksling af informationer giver international standardisering stigende betydning, se ISO.