Stamping-out-metode, (af eng. stamp out 'udrydde, slå ned'), metode til bekæmpelse af stærkt smitsomme og tabsvoldende husdyrsygdomme. Metoden indebærer i sin mest rigoristiske form, at alle dyr i en angrebet besætning, både de raske og de syge individer, aflives og destrueres på stedet. I Danmark er sygdomme som kvægpest, mund- og klovsyge og svinepest udryddet på denne måde.