Stambog, bog med blanke blade eller aflange kassetter med løse blade, hvorpå ejerens venner og bekendte kan skrive vers og sentenser eller tegne. Fra 1500-t. anvendtes stambøger af studenter på studierejse i udlandet. I 1700-t. og begyndelsen af 1800-t. var de atter på mode og blev, især blandt unge kvinder, senere i 1800-t. afløst af poesibøger (se poesibog).