Stage, (eng. stage, af ældre fr. estage, af lat. stare stå), scene.