Stadsmusikant, musiker, der i en købstad havde eneret på at levere musik ved festlige lejligheder, kendt i Europa fra 1200-t., indtil næringsfriheden slog igennem i 1800-t. Musikanten var ansat af bystyret, og til gengæld for sin pligt til at stå til rådighed for magistraten og måske for kirken fik han eneret på erhvervsmæssig udøvelse af musik i den pågældende by. Erhvervet var organiseret med svende og læredrenge efter forbillede fra håndværkernes lavsvæsen. Orlando Gibbons og Johann Sebastian Bach var sønner af stadsmusikanter.