Stadial periode, kold periode inden for en istid. Variationer i temperaturen afspejles i vekslende vegetation og dyreliv. I stadialerne rykkede istidens gletsjere frem over de randområder, der var blevet isfri under mildere interstadiale perioder. Et eksempel er Yngre Dryastid fra slutningen af Weichsel-istiden (12.500-9300 f.Kr.).