Stabilisator, anordning på især passagerskibe og færger, der skal dæmpe rulninger i søgang. Stabilisatorer udformes oftest som slingretanke eller stabilisatorfinner. Finnerne kan stikkes ud fra lommer i skroget og automatisk vrides til den øjeblikkeligt passende vinkel i forhold til det forbistrømmende vand, så de modvirker den igangværende rullebevægelse. Til forskel fra slingretanke virker finnerne kun, når skibet sejler fremad. Se også gyrostabilisator og slingrekøl.