Stabelret var en rettighed, der i middelalderen og indtil 1800-tallet tilkom visse byer. Stabelretten gik ud på, at varer, der førtes gennem eller forbi byen, skulle oplægges og udbydes i salg inden for et tidsrum af i reglen tre dage. Stabelretten fik stor udbredelse i Tyskland, men synes ikke at have spillet nogen nævneværdig rolle i Danmark.