Støvbold er fællesbetegnelse for flere arter blandt bugsvampe, især i støvboldordenen.