støberi

Artikelstart

Støberi, industri, der fremstiller emner (støbegods) ved støbning. Ved støberi forstås industri, der bearbejder metaller. Støberier benævnes som regel efter det metal eller den legeringsgruppe, de er specialiseret i; således vil et jernstøberi og et stålstøberi producere hhv. støbejern og stål. Et metalstøberi producerer kobberbaserede legeringer. Andre støberier støber i rustfrit stål, aluminium, zink eller magnesium. Titanstøberier findes ikke i Danmark, men enkelte i Europa.

Støberier er også specialiserede inden for en formteknik, fx sandstøbning, præcisionsstøbning (se voksudsmeltningsmetoden), kokillestøbning eller trykstøbning. Ved trykstøbning fyldes kokillen under tryk, og dette tryk holdes også under størkningen (se støbning). Støberier fremstiller ofte selv de modeller eller kokiller, de bruger, eller sørger for at få dem fremstillet hos en underleverandør.

Praktisk taget alle støberier fremstiller i dag deres smelte i elektroovne både af miljøhensyn, og fordi det giver den reneste metalsmelte. Udgangsmaterialet kan være skrot eller barrer af forædlet skrot eller nyt metal. Legeringstilsætning vil foregå ved tilsætning af forlegeringer, der er legeringer med et højt og veldefineret indhold af det ønskede legeringsstof. Støberier er i stand til selv at foretage kemisk analyse af smelten og afprøvning af de mekaniske egenskaber i det færdige gods. Ofte kan støberiet også tilbyde spåntagende bearbejdning af de støbte emner og evt. overfladebehandling af det færdige produkt. Støberier er normalt underleverandører til andre fabrikationsvirksomheder.

Foruden de egentlige støberier har der historisk været håndværksfag, der helt eller delvis har været baseret på støbning; fx har gørtlere leveret produkter baseret på kobberlegeringer og kandestøbere på tinblylegeringer. De håndværksprægede virksomheder har traditionelt lavet produkterne helt færdige og solgt direkte til forbrugeren. Inden for guld- og sølvvarebranchen findes små, håndværksprægede støberier, der arbejder som underleverandører.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig