Sprogreskripter, to kgl. anordninger om sprogforholdene i Sønderjylland: Christian 8.s reskript af 1840 fastsatte, at retssproget, som tidl. havde været tysk, nu skulle være dansk, hvor det var skole- og kirkesprog; Det Regenburgske Reskript af 1851, opkaldt efter embedsmanden August Regenburg, fastslog, at dansk skulle være skole- og kirkesprog overalt, hvor det var folkesprog.