Sprogforstyrrelser, særlig form for sprogvanskeligheder i form af fejlfunktioner i det talte, skrevne og gestikulerede sprog og i sprogopfattelsen som følge af beskadigelser af hjernen, udviklingsforstyrrelser eller sindslidelser.