sprogdød

Artikelstart

Sprogdød er den situation, at et (tale)sprog går af brug.

Årsager til sprogdød

Sprogdød kan skyldes, at en gruppe, der taler et minoritetssprog, uddør. Det skete fx med Tasmaniens oprindelige sprog. Ofte er sprogdød dog konsekvensen af et sprogskift, idet et folkeslag opgiver sit eget modersmål under politisk, økonomisk eller kulturelt pres udefra. Der kan være tale om en lokal magtkamp mellem minoritets- og majoritetssprog, men i vore dage kan globaliseringen og det engelske sprogs dominans på langt sigt true også nationalsprogene, fx i Europa.

Domænetab

Sprogdød kan være slutproduktet af en længerevarende proces, hvor modersmålet trinvis taber terræn inden for forskellige brugssfærer: først i specialiserede faglige anvendelser (postsprog, navigationssprog, it-sprog osv.), så som administrationssprog, derefter som dagligsprog, og sidst i intimsfæren: som hjemmesprog og som bærer af religiøse og andre traditioner. Inden for de sidstnævnte nicher kan sproget ofte bevares intakt i længere tid. Især hvis det dominerende og det vigende sprog er nærtbeslægtede, kan der imidlertid ske en gradvis udtynding af det særegne ved modersmålet, der overtager flere og flere træk fra det dominerende sprog. Den situation træffer man, når danske dialekter viger til fordel for en mere udbredt regional sprogbrug, fx jysk rigsmål og fynsk rigsmål.

Generationernes sprogbrug

Af generationernes sprogbrug kan man direkte aflæse, om der vil indtræffe sprogdød: Et sprog kan have adskillige talere, men er alligevel døende i det øjeblik, det ikke længere er førstesprog (modersmål) for den opvoksende generation. Få årtier senere er det kun bedsteforældregenerationen, der endnu taler sproget. Den situation er blevet fremtvunget ved den tidligere skolepolitik i fx Nordamerika, hvor indianer- og inuitsprog generelt er truet af sprogdød.

Holdningen til sproget kan vende, idet voksengenerationen bliver mere bevidst om sin etnicitet og ønsker at genoplive den ældre generations modersmål. Sådanne bestræbelser på "revitalisering" af det oprindelige sprog er dog sjældne, og de har kun i få tilfælde været vellykkede. Den globale udvikling går i retning af massiv sprogdød. Af de 5000-6000 sprog, der endnu tales på Jorden, vil langt de fleste være forsvundet om 100 år.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig