Springklap, Cardamine, slægt med ca. 200 arter i korsblomstfamilien, hjemmehørende i tempererede egne og tropiske bjergområder. Det er en- og flerårige urter med hele eller fjersnitdelte blade. Kronbladene er hvide til violette. Frugten er en stærkt sammentrykt skulpe, hvis klapper pludselig ruller sig op, hvorved frøene slynges bort fra moderplanten. I Danmark vokser seks arter. Cardamine pratensis med underarterne engkarse (ssp. pratensis) og sumpkarse (ssp. palustris) er almindelig på våde, næringsrige enge, hvor de lyser op i forårstiden med violette blomster med gule støvknapper. Vandkarse (C. amara) har hvide blomster med violette støvknapper. Tandrod (Cardamina bulbifera) vokser i løvskove og har lysviolette blomster og små mørkviolette yngleknopper i de øverste bladhjørner. Kronløs springklap (C. impatiens) og skovspringklap (C. flexuosa) er begge arter fra fugtige skove, mens rosetspringklap (C. hirsuta) er et besværligt ukrudt i haver og planteskoler.