Sprøjte, indretning til forstøvning og fordeling af væsker. Forstøvningen opnås i de fleste tilfælde ved, at væsken pumpes gennem en dyse under højt tryk. Sprøjter har mange anvendelser inden for husholdning, håndværk og industri. I landbruget benyttes en marksprøjte til kontrolleret fordeling af pesticider på afgrøder med det formål at bekæmpe ukrudt, skadedyr og sygdomme; se sprøjtning.