Sporskifte, element i et jernbanespor, der giver mulighed for afgrening, så tog kan skifte spor. I fjernbetjente sporskifter bevæger en maskine de bevægelige skinnedele (tungerne) med trækstænger (et sporskiftedrev), mens sporskiftning i manuelt betjente sporskifter sker med trækstænger og trækbuk med svingarm. Sporskifter typebeskrives; således angiver UIC60-1:14-R500 skinnestørrelse (UIC60), afgreningsforhold (1:14) og den sporradius (R = 500 m), som afgreningen sker med. Når et sporskifte afgrener 1:14, betyder det, at 14 m i sporets længderetning afgrener det 1 m. Det er sporradius, der er afgørende for, hvor hurtigt man kan køre i afvigende spor; i Danmark findes fx 1:9-R190 (40 km/h), 1:14-R500 (60 km/h) og 1:26,5-R2500 (130 km/h).