Sporbarhed, egenskab ved et måleresultat, som muliggør reference til alment tilgængelige og accepterede, fortrinsvis internationale normaler eller referencematerialer gennem en ubrudt kæde af sammenligninger. Sporbarhed er vigtig, når målinger udført i ét land skal accepteres i et andet land, men vanskeliggøres bl.a. inden for miljøområdet af manglen på internationalt anerkendte referencer.