Spolie-ret, (se spolia), i middelalderen fyrstens og senere pavens ret til at tage en afdød biskops efterladenskaber.