Splines, (eng., plur. af spline 'skabelon', af uvis opr.), i matematik et særligt sæt af kurver til interpolation af en given funktion. Se approksimation.