Spiritus asper er i græsk skrift et tegn over et begyndelsesbogstav, betegnende en stærk aspiration (udtalt h).