Spiritualer, (af lat. spiritualis 'åndelig', afledn. af spiritus 'ånd'), de asketiske franciskanere modsat de talrigere konventualer. Spiritualerne mente med rette, at Frans af Assisi havde forbudt ordenen at eje noget. Diskussioner om fx, hvorvidt Jesus ejede pungen med disciplenes penge eller blot havde den til låns, udvikledes ca. 1300 til avancerede teorier om økonomi og rentetagning og førte til oprettelsen af fattigmandssparekasser i Norditalien. En udbredt apokalyptisk forventning udmøntedes i kraftfulde, men dunkle kommentarer til især Åbenbaringen og Ezekiel. Adskillige spiritualer blev kætterdømt og brændt for kritik af kirkens ejendom. I missionen spillede de en betydelig rolle. Fra 1517 blev spiritualerne af paven underordnet konventualerne, mens observanterne blev en egen orden. Senere opstod lignende reformordener, fx kapucinerne.