Spinnefiskeri, type af lystfiskeri, hvor maddingen er et kunstagn, en spinner, fremstillet af metalplader i forskellige udformninger, oftest med et fiskeagtigt omrids. Spinneren bevæger sig i en lige linje, mens den roterer om sig selv. Spinnefiskeri finder normalt sted i åer og søer.