Spilit, (af gr. spilos 'plet, snavs' og -it), basalt, der er metamorfoseret ved lav temperatur. Den oprindelige feldspat er erstattet af albit, de oprindelige mørke mineraler af chlorit og actinolit. Desuden findes calcit, epidot og evt. laumontit. Spilit dannes, hvor havvand gennem revner og sprækker trænger ned i midtoceanryggenes basalter, mens disse endnu er varme. Det er derfor en vigtig bestanddel af de yngre bjergkæders ofiolitkomplekser og de gamle grundfjeldsområders grønstensbælter. Se også grønskifer.