En spidsborger er en småborger med meget snæver åndelig horisont; i lighed med filistre er skældsordet opstået i studenterkredse i 1800-tallet.