Spids, matematisk begreb i tilknytning til en kurve. Et punkt P på en kurve kaldes en spids, hvis halvlinjen fra P igennem et nabopunkt Q på kurven har den samme grænsestilling, spidsens halvtangent, uanset hvordan nabopunktet Q nærmer sig P. En regulær kurves spidser kan bestemmes vha. kurvens parameterfremstilling.