Sphingosin, stof, der ikke forekommer frit i celler, men indgår som skelet i en række sammensatte membranlipider, fx sphingomyelin og ceramid. Sphingosin er en aminoalkohol, der dannes af fedtsyren palmitat og aminosyren serin. Se også lipider.