Spekulere, (lat. speculari udspejde, observere, af specula vagttårn, udkigspost), drive spekulationsvirksomhed.