Spekulativ teologi, i bred forstand teologiske tankesystemer; i snæver forstand en teologisk retning i 1800-t., der var inspireret af den spekulative idealisme (Schelling, Hegel). Retningens program bestod i at reproducere den kristne dogmatik som en sluttet logisk sammenhæng for at vise, at religiøse og filosofiske idéer i grunden er identiske.