Spektralanalyse - tidsrækkeanalyse, (1. led af nylat. spectralis, afledn. af specere 'betragte'), i statistik betegner spektralanalyse analysen af stationære tidsrækker, fx for det månedlige salg af biler, vha. metoder fra Fourieranalyse. Tidsrækken repræsenteres som en sum af en række harmoniske svingninger med forskellige svingningsperioder. Vægtene for perioderne bestemmer tidsrækkens spektralmål, og de perioder, der optræder, angiver spektret. Da bilsalget stiger og falder hen over året som en svingning, vil svingningsperioder omkring 12 måneder være dominerende her, men perioder på 6, 4, 3 og 2 måneder indgår også. Hvid støj, dvs. en tidsrække helt uden struktur, har et helt jævnt spektrum, idet alle svingningsperioder indgår med samme vægt. Se også tidsrækkeanalyse.