Spectator, (lat., af spectare se på, betragte), tilskuer; iagttager af verdens gang (som i tidsskrifttitlen The Spectator).