Specifik vægt, (se specifik), vægtfylde; massefylde.