Speciedaler, (1. led af lat. species 'type, art'), daler i specie, dvs. i ét møntstykke af sølv, i modsætning til daler i småmønt. En kurantdalers værdi var 4/5 speciedaler, mens en rigsbankdalers værdi var 1/2 speciedaler. Navnet blev brugt sidst i 1700-t., og 1819-53 stod species som betegnelse på mønter, der svarede til de gamle rigsdalere. Se daler.