Specialitetsgrundsætningen finder anvendelse på en eller flere kontrakttyper, men ikke på alle kontrakttyper. Fx er adgangen til at kræve (vederlagsfrit) afhjælpning (reparation) en specialitetsgrundsætning. Gælder i forbrugerkøb , men ikke i handelskøb .