Specialfuldmagt er en fuldmagt, hvor tredjemand kender fuldmagtens omfang. Se Aftalelovens § 13: "En fuldmagt, som er bragt til tredjemands kundskab ved en, til ham særskilt rettet erklæring fra fuldmagtsgiveren, er tilbagekaldt, når særskilt erklæring om, at fuldmagten ikke længere skal gælde, er kommet frem til tredjemand".