Speciale, (af lat.), det felt, hvor ens særlige dygtighed el. interesser ligger; specialeafhandling, større opgave på universitet e.l.