Spanterids, en af deltegningerne på en linjetegning, der i tværskibs snit viser konturerne af et skibs eller en båds skrog. På linjetegningen vises kun de få konstruktionsspanter, fx 11 snit, lagt med lige store mellemrum mellem for- og agterperpendikulærerne (se perpendikulær). Dette spanterids måles op, og målene udsættes i fuld størrelse på en spanteplan eller et afslagningsloft, hvor alle byggespanterne tegnes op, og der laves skabeloner, som spanterne tildannes efter. For at få den mest nøjagtige opmåling for overføring til fuld størrelse måles på vandlinjer, snit og sent (diagonaler), sidstnævnte lagt bedst muligt vinkelret på flest mulige spanter.