Spanskrørspalme, ældre betegnelse for arter i slægten Calamus og andre tropiske palmeslægter, hvis stængelstykker tidligere blev benyttet til spanskrør, i dag til fletværk o.l., se rotang. Navnet skyldes formentlig en forveksling med arter i græsslægten kæmperør (Arundo).