Spanskgrønt, grønt til blåt, basisk kobberacetat af varierende sammensætning. Stoffet, der er giftigt pga. kobberindholdet, dannes ved indvirkning af eddikesyre på kobber og har været anvendt som malerfarve.